Avís Legal

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (d’ara endavant, IDI) informa de les dades següents:

RAÓ SOCIALINSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
NIFQ5755018H 
ADREÇA POSTAL
Plaça de Son Castelló, 1, 07009 PALMA (ILLES BALEARS)
ADREÇA ELECTRÒNICA
Info@loopdisseny.com
TELÈFONS
971176161
REGISTREDades d’inscripció en Inventari d’Ens de Comunitats Autònomes (Ministeri d’Hisenda) amb el codi: 04-00-000-B-I-001
OBJECTE PRINCIPALLOOP és connexió, és col·laboració, és innovació, és reflexió al voltant del disseny i els materials

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’IDI confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’IDI, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’IDI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per IDI per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
▪ L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per IDI contràriament al que es disposa per aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

IDI no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

IDI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol perjudici als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, IDI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

IDI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant al referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IDI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’IDI. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els serà aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’IDI.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’IDI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’IDI.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre IDI i l’usuari.
IDI disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IDI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador s’ha de regir per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. IDI té el seu domicili a les ILLES BALEARS, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumirà celebrats en el lloc en què aquest tengui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a manca de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: juny de 2023