Vidre reciclat provinent d’embotelladores de begudes i finestres d'enderrocs.

Nico Guevara & Niels Datema / Lafiore Glass

Lafiore és una prestigiosa empresa de vidre artístic de Mallorca que, d’ençà que va començar, utilitza com a matèria primera el vidre reciclat d’embotelladores de begudes, de finestres d’enderrocaments de construccions i d’altres procedències que se seleccionen per crear peces innovadores mantenint la tradició.

La matèria primera tractada i fosa, amb l’elaboració delicada i precisa dels artesans, és transformada en objectes de vidre bufat o en peces de fusing (kiln formed glass). El residu sobrant en l’elaboració es proporciona a altres empreses per ser reutilitzat com a material àrid o es recicla amb un gestor de residus.

Els dissenyadors Nico Guevara i Niels Datema exploren les possibilitats del vidre dissenyant nous productes i oferint una altra perspectiva en l’elaboració i la integració amb diversos materials de peces decoratives o per a ús quotidià.

«És emocionant veure que les deixalles que es consideren inútils es converteixen en alguna cosa valuosa. Ens agrada la narrativa que conta aquest material, quan els materials d’un lloc específic es poden tornar a processar i convertir-se en alguna cosa nova per a la zona local és particularment interessant.

»Els dissenys estan basats en el material i les seves propietats, ja que, com que la composició és aleatòria, requereix estudiar-ne els límits perquè es pugui aplicar el disseny a un producte. El coneixement del material i el procés de reutilització et permet fer una reinterpretació de les peces per oferir una altra visió que les integri en qualsevol tipus d’ambient o els proporcioni altres usos per a les persones».

El treball conjunt entre els dissenyadors, els mestres del vidre i els gestors de l’organització és fonamental per continuar donant valor a un projecte en contínua evolució i, alhora, garantir que els materials es reciclin i/o reutilitzin de manera positiva.