LOOP

Circularitat

El residu es converteix en recurs. Tot el material biodegradable torna a la naturalesa i el que no és biodegradable es reutilitza. Utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns perquè aquests puguin tornar a la naturalesa sense causar danys mediambientals en esgotar la seva vida útil.

Reutilizació

La reutilització dona una segona oportunitat als residus. Quan es reutilitza un residu no es modifica el material de l’objecte rebutjat, sinó que simplement es torna a fer servir amb una altra finalitat. En aquest sentit, un cop generat el residu, la reutilització és el procés més sostenible, ja que permet un ús posterior sense invertir grans quantitats econòmiques a transformar-lo.

Transformació

Es tracta d’un procés fisicoquímic o mecànic que consisteix a sotmetre una matèria o un producte ja utilitzat a un cicle de tractament total o parcial per obtenir-ne una matèria primera o un nou producte. També es podria definir com l’obtenció de matèries primeres a partir de deixalles, que s’introdueixen de nou en el cicle de vida (vidre, paper, cartó, metall, etc.).

Proximitat

La producció local a petita escala defensa una forma alternativa de fer, promou el poder del lloc on es realitzen les coses, el disseny, la qualitat dels materials front de la motivació principal del model globalitzat: l’optimització de costos.

Una producció més pausada, que prioritza els materials locals, que valora les singularitats i que és capaç de definir-se i adaptar-se als nous temps, en integrar tecnologies sense perdre la seva essència.