La nova edició de LOOP Disseny i Circularitat crea nous productes a partir del rebuig recollit per la Fundació Deixalles

Connectar per transformar

Després d’iniciatives centrades en l’impuls del disseny i la investigació de nous materials, LOOP Disseny i Circularitat posa ara damunt la taula la necessitat de convertir els residus en una font de recursos per elaborar nous productes, en definitiva, aplicar la circularitat per donar valor a allò que en un principi és rebutjat. I ho fa de la mà de la Fundació Deixalles i del seu projecte Fem que Circuli, que va plantejar un repte a l’IDI, oferir una nova vida als materials recollits en l’àmbit domiciliari, empresarial i hoteler.

A partir d’aquí, l’IDI, a través de LOOP, ha proposat la creació de solucions sostenibles i circulars a partir dels recursos disponibles i amb el disseny com a disciplina capaç d’aportar valor. Així, un total de 8 dissenyadors han materialitzat nous productes a partir del rebuig recollit per Deixalles. El resultat ha estat 20 prototips creats per dissenyadors a partir de material post-consum de Deixalles i elaborats per tallers locals.

Catàleg Loop Disseny 2024