Disseny de peces de palma, seguint les tècniques i tradició ancestral.

Antic Mallorca

A Mallorca, l’artesania de la palma és dels pocs processos de producció en actiu que tenen un desenvolupament 100 % local i sostenible. Es tracta d’un procés que és un exemple de l’enginy humà, de la capacitat de crear peces útils de gran bellesa usant només un únic material: la fulla de garballó.

El garballó creix de forma silvestre a Mallorca i és l’única palmera autòctona de les Illes Balears. Té les fulles palmades i la seva distribució arreu de les Illes és una mica erràtica; en alguns llocs és abundant, mentre en altres semblants no creix. El garballó és resistent als incendis i rebrota després del foc, per la qual cosa abunda en algunes zones cremades.

Antic Mallorca investiga per tornar a l’origen i redescobrir amb una nova mirada les solucions originals, amb les possibilitats que els proporciona l’entorn natural.

«Elaboram tot el procés seguint la tradició de ses Madones de sa Llata de Capdepera, un grup d’artesanes que varen aprendre l’ofici de les seves mares i padrines, ho varen desenvolupar en la seva joventut, ho varen deixar amb el boom turístic de l’Illa i ho varen reprendre després de la jubilació, i ho han mantingut viu fins als nostres dies. Són les nostres mestres i la nostra font d’inspiració per canviar la mirada i entendre el valor de tornar a l’origen.»

«El 2014 vàrem proposar a ses Madones que ens ensenyassin aquesta tècnica en profunditat per poder transmetre aquest art i ofici a les noves generacions. Des del 2018 hem ensenyat llata a més de 300 persones i seguim fent-ho a través de l’escola artesana.»

«En Antic Mallorca dissenyam peces de palma, creem noves formes que fan evolucionar els patrons tradicionals d’aquesta artesania i incorporam dissenys geomètrics coloristes, que són abstraccions del paisatge mallorquí. Els brodam a mà amb cintes que varen quedar en estoc d’una fàbrica tèxtil que va tancar a principis d’aquest segle, i que hem recuperat en antigues merceries de l’Illa i la península.»

«Per a aquesta col·lecció Círculo, així com per a totes les peces d’Antic Mallorca, hem recollit la palma a les muntanyes del Llevant de Mallorca. S’assequen les palmes i s’ensofren, fumant-les per a la conservació. Es preparen les fulles i es tallen en forma de tires amb les quals després s’elabora la llata, una trena tan llarga com la peça requereixi, que després es cus sobre si mateixa donant la forma al bol. El fil amb el qual es cus és la fulla del mateix garballó, per la qual cosa tota la peça està feta amb aquest únic material orgànic. Són creacions elaborades per durar molts anys.»