Recerca d'aïllament tèrmic a partir de roba reciclada i trinxada

Bloc rígid tèxtil

 

A través d’un conveni entre l’IDI i la Fundació Universitat i Empresa Illes Balears (FUEIB-UIB) es posa en marxa una línia de recerca tèxtil.

Aplicant el principi que tot és un recurs, el Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i d’Enginyeria d’Edificació de la UIB obre una línia d’investigació a partir d’aquests materials locals de rebuig per desenvolupar blocs rígids obtinguts per premsat en fred, fabricats a base de roba reciclada triturada i aglutinants naturals per a aïllament.

A partir de roba triturada, el repte és aconseguir compactar-la en forma de panell per a la utilització com a aïllant tèrmic. Així, la roba torna a fer la funció de protector tèrmic d’una segona vida, en aquest cas incorporada als edificis. El producte inicial desenvolupat incorpora un aglutinant orgànic ecològic que li aporta propietats com a cohesió i resistència al foc.

Una feina de recerca minuciosa permetrà decidir si el projecte té sentit per vincular-lo posteriorment a empreses i entitats del territori.

 

Disseny

Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i d’Enginyeria d’Edificació (UIB/FUEIB)

Materials postconsum de Deixalles

Roba de rebuig

Producció

Joan Muñoz

  • Web: https://fueib.org/
  • Fotografia: José Taltavull i Xim Izquierdo
  • Dissenyador d'escena: Julià Panadés