Material ceràmic amb una porositat determinada que deixa fluir l'aigua.

Català Roig

Aquest artista sent i transmet la fascinació pel fang com a material i la seva relació amb la natura com un element més que modela les peces.

El seu interès científic li permet experimentar amb els materials i les seves reaccions amb diferents terres i fangs, i fer jocs d’alquimista.

Des del punt de vista volumètric de les peces, té preferència per la ceràmica utilitària, i també procura la puresa de les formes.

De la suma d’aquests factors ha sorgit el projecte de la Botella de reg, que ha desenvolupat amb la col·laboració de la biòloga Andrea Schimpf.

«El reg amb botelles és considerat com un dels mètodes més antics i eficients en zones àrides. Es tracta d’un sistema de reg localitzat i lent basat en la microporositat de la terra cuita que permet un subministrament constant i lent d’aigua a les plantes al lloc on aquestes realment la necessiten: les arrels.

»El material utilitzat (fang) és natural i no contaminant. Les nostres proves de pastes ceràmiques han anat dirigides a aconseguir un material amb una porositat determinada que deixàs fluir l’aigua, però no en excés. I cuita a una temperatura que fos la mínima possible per tal d’estalviar energia. S’ha afegit material combustible procedent de materials orgànics de rebuig, que forma part del secret de la producció, a les pastes ceràmiques que durant la cocció desapareixen per tal d’aconseguir potenciar-ne la porositat.

»Per al disseny, s’ha tingut en compte fer una mida d’una capacitat suficient per a l’autonomia, l’estètica i la manipulació. Tant des del punt de vista tècnic com formal, es tracta d’un objecte fàcilment reproduïble per la gran majoria de teuleres o olleries de l’illa.

»Les botelles tenen un alt potencial per esdevenir un element imprescindible dins la nova cultura de l’aigua que promou un canvi de mentalitat orientada a incorporar nous hàbits, valors i tècniques de cultiu en l’àmbit de l’horticultura a petita escala».