Proximitat

La producció local a petita escala defensa una forma alternativa de fer: el seu treball està ple de talent, promou el poder del lloc on es realitzen les coses, el disseny, la qualitat dels materials, qüestions de la matèria, com la gravetat i la tacticitat, així com el valor que siguin creacions originals. Una producció més pausada, que prioritza els materials locals, que valora les singularitats i que és capaç de definir-se i adaptar-se als nous temps, integrant tecnologies sense perdre la seva essència.

A través d’un nou format no pretenem només cobrir una necessitat puntual, sinó que pretenem ser una plataforma de referència de la creativitat artesanal i industrial de les Illes Balears, on el disseny és el protagonista.