Recerca

Cal destacar el lideratge de la UIB/FUEIB, a través del Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i d’Enginyeria d’Edificació per fer recerca a partir de materials locals de rebuig d’origen orgànic i inorgànic.

Es fa una aposta clarament adreçada a les matèries primeres locals, ja que estan vinculades amb el territori i la seva sostenibilitat. En aquest sentit, hem identificat diferents matèries primeres a partir del rebuig de matèries orgàniques d’origen local que tenen moltes possibilitats de transformació.

També d’altres materials inorgànics, especialment d’origen petri, que poden combinar-se amb els materials orgànics per donar lloc a nous materials mixtos, sostenibles, ecològics i biodegradables.

Amb l’objectiu de materialitzar idees en col·laboració amb professionals de l’àmbit del disseny, es promou l’organització de sessions conjuntes que serveixin com a laboratori d’idees en què interactuïn la creativitat, la recerca i la producció. Són investigadors, estudiants (futurs professionals), dissenyadors i empreses que poden tenir en algun moment un protagonisme clau dins aquesta cadena d’economia circular.