Recerca

La recerca i la innovació en materials

Aquest apartat de recerca es basa en l’experimentació, en el foment de la investigació i de quina manera els materials del nostre entorn poden ser entesos perquè posteriorment els dissenyadors puguin mostrar-ne el seu potencial.

La UIB/FUEIB, a través del Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i d’Enginyeria d’Edificació, lidera la recerca a partir de materials locals de rebuig d’origen orgànic i inorgànic. Es duu a terme a partir de la identificació de diferents matèries primeres a partir del rebuig de matèries orgàniques d’origen local amb moltes possibilitats; així com a partir d’altres materials inorgànics, especialment d’origen petri, que es poden combinar amb els materials orgànics per donar lloc a nous materials mixtes, sostenibles, ecològics i biodegradables.

Deixem que el material i la narrativa impulsin el procés de disseny. En explorar les limitacions i oportunitats es creen noves expressions, superfícies i textures. Quan dissenyam a partir dels recursos disponibles cream solucions més sostenibles i circulars. Aquí és on, arribats a aquest punt, el desenvolupament científic ha complert amb el seu objectiu inicial i és quan el disseny, com a disciplina capaç d’aportar valor, entra en acció.