LOOP

Empreses

  • Impulsar el disseny com a element a incorporar en l’estratègia empresarial i contribuir a la cerca de solucions als reptes ambientals.
  • Fomentar el treball en xarxa a partir de connectar dissenyadors, creadors, fabricants i mercats.

Dissenyadors

  • Promoure els dissenyadors i productors a la recerca de noves creacions, en línia amb una nova generació d’estètica i funcionalitat per assegurar-nos que tot el que cream es pugui regenerar, reutilitzar o transformar, i projectar-s’hi cap a una economia circular que contribueixi a redissenyar l’entorn.

Professionals

  • Incorporar el màxim de disciplines creatives relacionades amb el disseny: dissenyadors, arquitectes, professionals, investigadors, centres tecnològics, etc., en la producció local.
  • Sensibilitzar al voltant de la importància del disseny i la circularitat mitjançant l’organització de xerrades i exposicions.