Sobre Loop

A través de la dinamització de projectes sostenibles, les empreses i entitats que aposten per innovar aconsegueixen liderar el mercat en el qual actuen i fer un canvi positiu en la societat. S’obren nous i interessants reptes a l’hora de dissenyar productes i serveis. Tot i això, no serà fàcil, perquè fa falta que les empreses assumeixin la teoria i es generin xarxes i sinergies entre aquestes.

LOOP fomenta la participació d’equips multidisciplinaris per compartir i generar coneixement, i afavorir les connexions i sinergies entre empreses, per sensibilitzar així el conjunt de sectors empresarials de la importància de connectar la creativitat i la circularitat.

En concret, la plataforma LOOP vol aconseguir: