Transformació

En general, quan un producte ja ha estat utilitzat, es descarta i es converteix en una deixalla. No obstant això, moltes vegades és possible recuperar-lo a través de diferents processos, a fi que, ja sigui íntegrament o en part, es pugui tornar a utilitzar.

Els productes transformats són el resultat d’una restauració o una modificació d’uns altres que ja s’havien fabricat i utilitzat amb anterioritat.

Es tracta d’un procés fisicoquímic o mecànic que consisteix a sotmetre una matèria o un producte ja utilitzat a un cicle de tractament total o parcial per obtenir-ne una matèria primera o un nou producte. També es podria definir com l’obtenció de matèries primeres a partir de deixalles, que s’introdueixen de nou en el cicle de vida (vidre, paper, cartó, metall, etc.).