Circularitat

Reutilització

Transformació

Proximitat

Cap a una economia circular

El disseny, com a element estratègic en la millora competitiva de les empreses dels diferents sectors productius, i la circularitat són els eixos centrals d’aquest projecte.

A partir de la utilització de materials de proximitat, o la reutilització i la transformació dels residus, arribam a un concepte més ampli de circularitat, en què el disseny s’incorpora en el seu desenvolupament primerenc. Reinventar la nostra relació amb la natura en el lloc on vivim és un desafiament del disseny.

Estam envoltats de materials; i els materials són, avui dia, el focus de la innovació. La innovació basada en materials permet el desenvolupament de noves indústries, la recerca de solucions més sostenibles i la implementació de processos de disseny més creatius. Apostam clarament per les matèries primeres locals vinculades amb el territori i la seva sostenibilitat.

Compartim els noms i treballs d’alguns dissenyadors i productors locals de les indústries creatives de les Illes a través d’una plataforma digital, pensada per convertir aquests nous materials en símbols de canvi, en productes innovadors que serveixin d’inspiració i generin una acceleració en la revolució dels materials.

Convidam dissenyadors i productors a la recerca de noves creacions, en línia amb una nova generació d’estètica i funcionalitat, per assegurar-nos que tot el que cream es pugui regenerar, reutilitzar o transformar, i projectar-se cap a una economia circular que contribueixi a redissenyar l’entorn.

Un projecte de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

www.idi.es